Spelverhalen:

Een uitdagende verhalende didactiek direct verbonden aan het fantasiespel van kinderen

Met spelverhalen creëer je een plek vol verbeeldingskracht en verwondering,
om te luisteren naar kinderen en hun eigen verhaal

Fantasiespel bestaat uit het spelen van verhalen. Wanneer kinderen deze verhalen vertellen en dicteren zodat de volwassene het op kan schrijven, krijgt het spel een andere vorm: het spel gaat verder in woorden. Op deze manier krijgt het spel een vervolg en ontstaan er nieuwe ideeën. Maar het verhaal is pas compleet als het gespeeld kan worden. Woorden alleen zijn niet voldoende om de handeling, de actie, weer te geven waarover kinderen vertellen. Het verhaal moet ook weer tot leven worden gebracht. En dat kan door de eigen verhalen van kinderen met elkaar te dramatiseren.

De Amerikaanse onderwijzeres, onderzoeker en schrijfster Vivian Gussin Paley heeft deze werkwijze, waarbij kinderen hun eigen verhalen vertellen en dramatiseren, ontwikkeld en centraal gesteld in haar onderwijs. Door het dramatiseren niet alleen te koppelen aan bestaande verhalen en prentenboeken, maar ook gebruik te maken van teksten van kinderen ontstaat er een uitdagende en betekenisvolle activiteit voor alle kinderen, omdat het direct aansluit bij hun eigen fantasiespel.

Deze narratieve didactiek benut de kracht van verhalen voor het stimuleren van creativiteit, probleemoplossend vermogen, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en de taalontwikkeling. Spelverhalen dagen uit tot interacties en geven kinderen de mogelijkheid om op een betekenisvolle manier bezig te zijn met beginnende geletterdheid. De kinderen participeren in een sociaal proces, waarbij verbondenheid centraal staat. Door samen te overleggen tijdens het schrijven en spelen, kan een verhaal zich verder ontwikkelen en daarmee ook het fantasiespel verdiepen.

Ook aan de slag met spelverhalen?

 

Graag verken ik met jullie de narratieve didactiek van het vertellen, dicteren en dramatiseren van de eigen verhalen van kinderen geïnspireerd op de werkwijze van Vivian Gussin Paley.
Dit kan in de vorm van een inspiratiebijeenkomst, gastles, lezing of training. Aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden gaan we deze manier van werken verder onderzoeken, zodat je er meteen mee aan de slag kunt in je eigen groep.

Een lezing, inspiratiebijeenkomst of gastles, kan variëren van 30 minuten tot 2 uur en is geschikt voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs aan jonge kinderen (zoals kleuterleerkrachten, pedagogisch medewerkers, intern begeleiders, leidinggevenden en pabostudenten).

De training is ontwikkeld voor peuter- en kleuterleerkrachten en wordt in company aangeboden op jullie eigen locatie en kun je dus met meerdere collega’s binnen je school of schoolvereniging samen volgen.
De training bestaat uit 3 interactieve bijeenkomsten van 2 uur, waarbij het proces van vertellen, dicteren en spelen van verhalen centraal staat. Dit doen we door te kijken naar voorbeelden uit de praktijk en vooral ook door het zelf te doen. Er wordt aandacht besteed aan de achtergronden en het belang van het werken met spelverhalen. Verdieping van de training krijgt vorm naar aanleiding van jullie eigen ervaringen en vragen.
Daarnaast is het mogelijk om de spelverhalen door middel van co-teaching uit te proberen in je eigen groep. Je observeert of we doen samen een sessie verhalen dicteren en spelen met de kinderen.

Voor meer informatie en vragen, neem contact met mij op.

Meer informatie over spelverhalen kun je lezen in deze artikelen die ik heb geschreven voor HJK: spelverhalen-fantasie en PIP: spelverhalen-taal