Spelverhalen:

Met de narratieve didactiek van Spelverhalen creëer je een plek vol verbeeldingskracht en verwondering, om te luisteren naar kinderen en hun eigen verhaal

Fantasiespel bestaat uit het spelen van verhalen. Wanneer kinderen deze verhalen vertellen en dicteren zodat de volwassene het op kan schrijven, krijgt het spel een andere vorm: het spel gaat verder in woorden. Op deze manier krijgt het spel een vervolg en een nieuwe structuur. Maar dit verhaal is pas weer compleet als het gespeeld kan worden. Woorden alleen zijn niet voldoende om de handeling, de actie, weer te geven waarover kinderen vertellen. Het verhaal moet ook weer tot leven worden gebracht. En dat kan door de eigen verhalen van kinderen met elkaar te dramatiseren.

De Amerikaanse onderwijzeres en schrijfster Vivian Gussin Paley heeft deze werkwijze, waarbij kinderen hun eigen verhalen vertellen en dramatiseren, ontwikkeld en centraal gesteld in haar onderwijs. De kinderen vertellen hier dagelijks hun eigen verhalen die verweven zijn met wat ze net daarvoor in de huishoek of bouwhoek aan het spelen waren. Deze verhalen worden door de leerkracht opgeschreven, waarna ze later op de dag met de rest van de groep gespeeld worden.

Door de eigen verhalen van kinderen serieus te nemen en met elkaar opnieuw te beleven door ze te dramatiseren, ontstaat er een uitdagende en betekenisvolle activiteit voor alle kinderen die direct aansluit bij hun eigen fantasiespel.

Deze narratieve didactiek benut de kracht van fantasie, verhalen en spel voor het stimuleren van creativiteit, probleemoplossend vermogen, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en de taalontwikkeling. Spelverhalen dagen uit tot interacties en geven kinderen de mogelijkheid om op een betekenisvolle manier bezig te zijn met beginnende geletterdheid.

De kinderen participeren in een sociaal proces, waarbij verbondenheid centraal staat. Hier ontmoet het denken van een individu dat van de groep, waardoor de betekenis van de persoonlijke verhalen groeit. Kinderen delen persoonlijke gedachten, ideeën en vragen met andere kinderen, die op hun beurt deze onderwerpen vaak lenen, bewerken en tot iets nieuws maken, om het samen verder te onderzoeken. Dit laat zien dat ze elkaars ideeën begrijpen en waarderen en zo ontstaat er een uniek verhaal van een groep.

Meer informatie over Spelverhalen kun je lezen in deze artikelen die ik heb geschreven voor HJK: spelverhalen-fantasie en PIP: spelverhalen-taal

Voor meer informatie en vragen, neem contact met mij op.