Het spel centraal in het onderwijs aan jonge kinderen

Kinderen houden van spelen, het is hun eigen, spontane en intensieve manier om greep te krijgen op zichzelf en de wereld om hen heen. Als kinderen tijd en ruimte krijgen om hun eigen spel vorm te geven, zie je hun betrokkenheid, gerichtheid, concentratie, intensiteit en vasthoudendheid.

Vanuit deze betrokkenheid brengt spelen een ontwikkeling op gang en draagt het bij aan de cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling en aan taalontwikkeling. Verder bevordert spelen de zelfstandigheid, fantasie en creativiteit, het nemen van initiatieven en het oplossen van problemen.
In spel is duidelijk te zien hoe jonge kinderen een ontwikkeling doormaken waarin alles met elkaar samenhangt. Denken, praten, bewegen, waarnemen, fantaseren, spelen en omgaan met anderen hebben allemaal invloed op elkaar.

Jonge kinderen leren door spel omdat ze zelf kiezen wat en waarover ze spelen en op die manier hun eigen betekenisvolle context creëren. Ze onderzoeken hun eigen gevoelens, ideeën en vragen. Er is dus sprake van een noodzaak om dingen te onderzoeken en te begrijpen. Dit doen ze door actief handelend bezig te zijn. In hun spel kunnen kinderen in alle vrijheid ontdekken, oplossingen vinden en nieuwe plannen maken.

Om te zorgen dat ieder kind tot rijke spelervaringen kan komen is het belangrijk om als leerkracht of leidster bewust aandacht te besteden en ruimte te geven aan spel in je groep.

Mogelijkheden voor inspiratie en training

 

Ik duik graag met jullie in de wereld van het spel, bijvoorbeeld in de vorm van een inspiratiebijeenkomst, gastles, lezing of training. Het is geschikt voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs aan jonge kinderen (zoals kleuterleerkrachten, pedagogisch medewerkers, intern begeleiders, leidinggevenden en pabostudenten).

Onderdelen die aan bod kunnen komen zijn:
> het belang van (vrij) spel
> hoe kinderen leren door spelen
> het verloop van de spelontwikkeling
> het inrichten van een uitdagende speelleeromgeving
> het spel volgen en begeleiden
> bewust afstemmen op speelbehoeften
> hoe je doelen kunt herkennen in het spel
> pedagogische documentatie van het spel

 

De exacte invulling van een bijeenkomst of training maak ik graag op maat, naar de behoeften en wensen van jullie groep.

Een lezing, inspiratiebijeenkomst of gastles, kan variëren van 30 minuten tot 2 uur.

Een training wordt in company aangeboden op jullie eigen locatie en kun je dus met meerdere collega’s binnen je school of schoolvereniging samen volgen. De training bestaat gemiddeld uit 3 bijeenkomsten van 2 uur en zijn altijd interactief, met veel voorbeelden uit de praktijk.

Het is mogelijk om de inhoud van de training door middel van coaching op de werkvloer een actief vervolg te geven in de praktijk.

Voor meer informatie en vragen, neem contact met mij op.