Fantasiespel:

Fantasie en doen-alsof: de verbindende factor tussen kinderen en alles wat hen bezighoudt

Het fantasiespel is in de peuter- en kleuterleeftijd in bijna alle spelvormen te herkennen. Het doen-alsof is niet alleen terug te zien in het rollenspel in de huishoek, maar kinderen maken en spelen ook verhalen als ze bouwen, tekenen, klimmen, rennen, ravotten, rijden met karren of spelen met zand.

Doen-alsof in het vrije spel geeft kinderen de mogelijkheid om op hun eigen manier de omringende wereld tegemoet te treden en zelf te bepalen wat er gebeurt. Als poesje, prinses, brandweerman of stoere ninja geven ze uiting aan hun ideeën, gedachten, gevoelens, dromen en wensen. Vanuit hun fantasie die wordt geïnspireerd door prentenboeken, verhalen, televisie en gebeurtenissen uit het dagelijks leven, creëren kinderen rollen en verhalen die steeds opnieuw worden gespeeld en met nieuwe elementen worden verrijkt. Er worden vertrouwde, bekende ervaringen herleefd, nieuwe vragen gesteld, ideeën uitgewisseld en ontdekkingen gedaan. En dit begint met ‘Laten we doen-alsof…’.

Fantasiespel is een wereld waarin kinderen elkaar begrijpen. Alles is mogelijk in de verhalen die ze uitspelen. De verhalende vorm van het spel is een krachtig middel voor kinderen om zichzelf en de wereld te verkennen en beter te leren begrijpen. Het ontstaan van karakters en een verhaal, hoe klein ook, geeft het spel inhoud en is de basis van het interactieve rollenspel. Het samen spelen, samenwerken, overleggen en rollen wisselen, vraagt van kinderen conceptuele, symbolische, communicatieve en sociale vaardigheden. Hierdoor kunnen kinderen optimaal bezig zijn met de vorming en ontwikkeling van begrippen, hun executieve functies en een ‘theory of mind’.

Ook nieuwsgierig naar de eigen verhalen van kinderen in het fantasiespel?

 

In de vorm van een inspiratiebijeenkomst, lezing of gastles vertel ik over de betekenis en het belang van het fantasiespel voor jonge kinderen. Daarbij ga ik in op hoe wij als volwassenen het fantasiespel kunnen waarderen en verdiepen door:

  • Een speelplek in te richten met open materialen die van alles kunnen zijn. Op deze manier creëer je heel bewust de mogelijkheid voor kinderen om zelf hun spel vorm te geven met alle ruimte voor fantasie, verbeeldingskracht en creativiteit.
  • Het spel te observeren en te documenteren, als hulpmiddel om te zoeken naar betekenissen en te ontdekken wat de kinderen bezighoudt, waar hun interesses en behoeften liggen en de leerprocessen zichtbaar te maken. Om vervolgens, samen met de kinderen, plannen te maken voor een vervolg om de geobserveerde interesses uit te breiden en te verbinden met een groter geheel.

Deze bijeenkomst is geschikt voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs aan jonge kinderen (zoals kleuterleerkrachten, pedagogisch medewerkers, intern begeleiders, leidinggevenden en pabostudenten). De duur van de bijeenkomst kan variëren van 30 minuten tot 2 uur.

Voor meer informatie en vragen, neem contact met mij op.