Aanbod

Ruimte voor spel

Het spel centraal in het onderwijs aan jonge kinderen

Spelverhalen

Een uitdagende verhalende didactiek direct verbonden
aan het fantasiespel van kinderen
Met spelverhalen creëer je een plek vol verbeeldingskracht en verwondering
om te luisteren naar kinderen en hun eigen verhaal

Fantasiespel

Fantasie en doen alsof: de verbindende factor tussen
kinderen en alles wat hen bezighoudt